Clip Aoe Việt nam Trung Quốc 2013

Clip Aoe Việt nam Trung Quốc 2013 sẽ được ClipDeChe.net cập nhật nhanh nhất. Thay vào đó, bạn có thể xem các clip đế chế hay 2012 của Chimsedinang vs Sơ luyến trong các kèo solo 3 thể loại.

[tab name='Trận 1']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=P2BCNe_YBHA[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 2']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=mWCVtQz7ads[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 3']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=USfJvl-WPvs[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 4']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=Qn3imVI_iCo[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 5']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=1GEHDG1eAdg[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 6']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=jO7SUGbWKUY[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 7']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=0zt6j9hGITQ[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 8']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=JiSIXl_zYzs[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 9']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=Q7aeuZlHbVg[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 10']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=NlDw1rtIQYU[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 11']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=pBWCcI01etA[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 12 - Hết']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=aD3Viu4pFXI[/pro-player]
[/tab][end_tabset]

Leave a Reply