Clip Chimsedinang Mới Nhất 14-04-2013

Clip Chimsedinang 2013 mới nhất

Chimsedinang đã quay trở lại và liệu có còn lợi hai như xưa. Cùng xem kèo đấu aoe đỉnh cao TPEC + CSDN Vs Thái Bình + HMN tại clipdeche.com

[tab name='Trận 1']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=0v7VwEcGrc8[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 2']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=IC-iNoEXTZs[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 3']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=3RFxVFbSdH8[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 4']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=-SMsQtdvZS4[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 5']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=7ltdQNw9Vjs[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 6']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=KXMgwlO6Rho[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 7']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=6CBciI7RaDE[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 8']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=IQCmtR0EDAw[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 9 - Hết']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=Oq3vCzB4om4[/pro-player]
[/tab][end_tabset]

Leave a Reply