Clip Đánh Đế Chế 2013

Clip Đánh Đế Chế 2013 sẽ liên tục được cập nhật từ gametv, clip aoe cohet, de che viet…

[tab name='Trận 1']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=lfEPXV7i5IY[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 2']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=ymK-RgNfZwE[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 3']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=lK2ciR6YIh4[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 4']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=vbWpAdD1LBk[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 5']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=Jn9LChYUX7c[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 6']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=2Ru29xmryBM[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 7']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=9CVJ8bLa0Eg[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 8']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=YfQF1zcyTSI[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 9']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=u7dqFdDm9kE[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 10']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=s78jWGLzT3I[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 11']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=fNovxwXAnks[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 12 - Hết']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=JN3EGQ1QOu0[/pro-player]
[/tab][end_tabset]

Leave a Reply