Clip Solo Shang Hay Nhất

Clip game aoe solo shang hay nhất

Clip Solo Shang Hay Nhất thuộc về trận đấu giữa CSDN vs Hoàng Mai Nhi trong giải solo shang hỗn mã. Không còn gì để nói ngoài cảm giác hồi hộp, hưng phấn khi xem 2 game thủ aoe top 1 solo với nhau. Thật quá phí nếu bạn chưa xem trận aoe này.

Lượt 1

[tab name='Trận 1']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=6Ytk7LWUpyY[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 2']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=-AmJlnK5eyU[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 3']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=e41I7lWW5cc[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 4']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=gN1cich0QkM[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 5']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=addc_kCyoDk[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 6 - Hết']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=SEYKp3KFRec[/pro-player]
[/tab][end_tabset]

Lượt 2

[tab name='Trận 1']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=gP4lqeiDANY[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 2']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=c5lPU-D-Qpw[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 3']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=dLfdvy3WmZA[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 4']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=2FWAY61OCbc[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 5 - Hết']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=stkb1eAspzQ[/pro-player]
[/tab][end_tabset]

Leave a Reply