G_Chimsedinang Vs G_Destiny Solo Assy Ngày 4-2-2013

G_Chimsedinang Vs G_Destiny Solo Assy Ngày 4-2-2013 nằm trong chuỗi các clip aoe chào năm mới của các game thủ.

[tab name='Trận 1']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=k6rSYMREq40[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 2']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=LTHjqaA_HvA[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 3']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=2x2t_PNlq58[/pro-player]
[/tab][tab name='Trận 4 - Hết']
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=SSFakirdcYo[/pro-player]
[/tab][end_tabset]

Leave a Reply